MUDANCES DE LABORATORIS

El trasllat de laboratoris i centres hospitalaris requereix la màxima cura, per a això comptem
amb:

• Material d’embalatge de diferents tipus per a adaptar-se a cada objecte.

• Vehicles propis adaptats per al trasllat de material de laboratoris.

• Personal especialitzat per a aquesta mena de servei.

• Equip tècnic propi.

La nostra àmplia experiència li garanteix el millor servei